Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Liriomyza asphodeli

Liriomyza asphodeli Spencer, 1957

Diptera, Agromyzidae

mijn

Onopvallende, epidermale gangmijn, hoofdzakelijk in de lengterichting van het blad, meestal naar boven lopend. Frass in korrels, aanvankelijk dicht bijeen, later verder uiteen. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Asphodelaceae, monofaag

Asphodelus aestivus.

fenologie

Larven in april.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Spanje (Fauna Europaea, 2009).

puparium

Roodbruin.

literatuur

Hering (1957a), Spencer (1957f).

26/03/2013

Laatste bewerking 28.vi.2017