Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Liriomyza euphorbiae

Liriomyza euphorbiae Martinez, 1998

mijn

aanvankelijk een smalle, lineaire kronkelende gang, verderop een min of meer uitgestrekte onregelmatige blaas.

waardplanten

Euphorbiaceae, monofaag

Euphorbia kotschyana, macroclada.

fenologie

mijnen gevonden in juli en september/october.

verspreiding binnen Europa

Europees Turkije (Fauna Europaea, 2016).

larve

achterspiraculum met drie papillen.

pop

gelig, ± 2 mm; achterspiracula klein, afgerond, bruinig, stigmata onduidelijk; spiracula bovenop een conische sokkel.

synoniemen

de Fauna Europaea (2016) vermeldt 1999 als publicatiedatum van de soort. Dat is onjuist. Het tijdschrift-deeltje dat de publicatie bevat heeft in de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Verening een datumstempel 28.ix.1998.

literatuur

Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Martinez & Sobhian (1998a).

Laatste bewerking 23.iii.2018