Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phytoliriomyza arctica

Phytoliriomyza arctica (Lundbeck, 1901)

op Asteraceae

parasiet

De larve mineert in de stengelschors. Veropping in de mijn.

waardplanten

Asteraceae, oliofaag

Crepis; Lapsana; Solidago; Sonchus oleraceus.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

literatuur

Andersen (2016a), Andersen & Jonassen (1994a), Černý (2001a, 2007a, 2011a), Černý, Andrade, Gonçalves & von Tschirnhaus (2018a), Černý, Barták & Roháček (2004a), Černý & Merz (2007a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Gil Ortiz (2009a), Papp & Černý (2018a), Robbins (1991a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1995a), Spencer (1965a,b,c, 1966b, 1972a,b, 1976a), von Tschirnhaus (1982a, 1999a).

Laatste bewerking 15.xii.2018