Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phytomyza antennariae

Phytomyza antennariae Bland, 2011

Diptera, Agromyzidae

mijn

Ovipositie aan de basis van een van de oudere bladeren. Van hieruit worden verscheidene bovenzijdige gangen gemaakt in de richting van de bladrand, die aan de basis samenvloeien, zodat het eindresultaat een handvormige secundaire blaasmijn is. De bovenepidermis krimpt ietwat, waardoor de bladranden naar boven samenvouwen en de mijn onopvallend wordt. Via de bladbasis verhuist de larve van het ene blad na het ander, en mijnt op deze wijze gemiddeld zes bladeren uit. De frass is geconcentreerd als een donkere massa in het basele deel van de mijn. Verpopping in de mijn, meestal in de basis van het blad, dat altijd een van de jonge, kleine, centrale bladeren is van het rozet.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Antennaria dioica.

fenologie

Bezette mijnen gevonden van mei tot midden juni; onuitgekomen pupapria in juni; één generatie.

verspreiding binnen Europa

Schotland, Noord-Ierland, mogelijk Blatische Staten (zie hieronder).

larve

niet beschreven.

pop

Langerekt ovaal, bleek geelwit, ca 1.3 mm, segmentgrenzen ondiep. Achterspiracula met 8-9 papillen op bases die 4-5 maal hun hoogte uiteenliggen.

synoniemen

Eerder door Bland (1999b) vermeld en afgebeeld als Ophyiomyia gnaphalii. De mijnen van de twee soorten lijken sterk op elkaar, evenals de achterspiracula van het puparium.

opmerkingen

Treedt vooral op bij planten die groeien temidden van Calluna vulgaris.

literatuur

Bland (1999b, 2011a).

03/11/2011

Laatste bewerking 28.vi.2017