Phytomyza evanescens auteur

op Ranunculus

parasiet

Aanvankelijk maakt de larve een mijn in de stengelschors, maar spoedig wordt dit een dieper gelegen boorgang. Verpopping in de stengel.

waardplanten

Ranunculaceae, monofaag

Ranunculus acris, lanuginosus.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

synoniemen

Napomyza evanescens; Phytomyza parallela Hendel, 1935.

literatuur

Andersen (2013a), Andersen & Jonassen (1994a), Černý (2001a, 2007a), Černý, Andrade, Gonçalves & von Tschirnhaus (2018a), Černý, Barták & Roháček (2004a), Černý, Barták & Vaněk (2009a), Černý & Merz (2007a), Černý, Vála & Barták (2001a), Dursun, Civelek, Barták ao (2015a), Griffiths (1964a), Hering, (1955b), Martinez (1984a), de Meijere (1924a, 1939a), Pakalniškis (1990a, 1998a, 2004a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1999a), Spencer (1966b, 1972a, 1976a), von Tschirnhaus (1982a, 1999a), Warrington (2019c).

mod 18.viii.2019