Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phytomyza heckfordi

Phytomyza heckfordi Bland, 2011

Diptera, Agromyzidae

mijn

Ovipositie nabij de bladrand, in de distale helft van het blad. Vandaar loopt een smalle gang van ca 15 mm langs de bladrand naar de top, dan weer naar beneden; dan gaat de gang over in een bruine blaas die soms bijna het hele bladbreedte inneemt. In de blaas ligt de frass als zwarte korrels van uiteenlopende grootte. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Antennaria dioica.

fenologie

Twee generaties; bezette mijnen gevonden in eind juni en de eerste helft van september.

verspreiding binnen Europa

Schotland.

larve

niet beschreven.

pop

ca 1 mm, worstvormig, bleek oranje-bruin, segmentgrenzen ondiep. Voorspiracula gegaffeld; achterspiracula on twee stevige dragers die elkaar aan de voet raken, met 13-14 papillen in een cirkel gerangschikt.

literatuur

Bland (2011a).

02/11/2011

Laatste bewerking 28.vi.2017