Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Phytomyza lycopi puparium

Phytomyza lycopi

13555

Lycopus eurpaeus, Griendtveen

8.v.2008

Last modified 25.vii.2017