Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phytomyza nigritula

Phytomyza nigritula (Zetterstedt, 1838)

op Ranunculus

parasiet

De larve mineert kort in de stengelschors, leeft daarna als stengelboorder. Verpopping intern, univoltien.

waardplanten

Ranunculaceae, monofaag

Ranunculus acris, cassubicus, flammula, lanuginosus.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

synoniemen

Napomyza nigritula.

literatuur

Černý (2001a), Černý, Vála & Barták (2001a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Civelek, Tonguc, Ozgul & Dursun (2007a), Martinez (1984a), Ostrauskas, Pakalniškis & Taluntytė, (2003a), Pakalniškis (1986a, 1998a, 2004a), Robbins (1991a), Scheirs, De Bruyn & von Tschirnhaus (1999a), Spencer (1976a), von Tschirnhaus (1982a, 1999a), Warrington (2019c).

Laatste bewerking 18.viii.2019