Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Phytomyza smyrnii

Phytomyza smyrnii Spencer, 1954

mijn

Lange gangmijn met onregelmatig uitgevreten zijden. Het allereerste deel is onderzijdig, daarna wordt de mijn bovenzijdig. Vooral het latere deel van de mijn is heel ondiep. Frass aanvankelijk in twee rijen korrels, verderop in een onduidelijke centrale lijn. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in de onderepidermis.

waardplanten

Apiaceae, monofaag

Smyrnium olusatrum.

fenologie

Larven verzameld in midden maart; ze leverden enkele dagen daarna al puparia (Spencer, 1965d).

verspreiding binnen Europa

Portugal (Fauna Europaea, 2009).

larve

literatuur

Hering (1955a, 1957a), Spencer (1954d).

22/12/2011

Laatste bewerking 25.vii.2017