Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Phytomyza spondylii & pastinacae puparium

Phytomyza spondylii & pastinacae, puparium

Heracleum sphondylium, Vierlngsbeek

Last modified 9.i.2019