Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Egle parva

Egle parva Robineau-Desvoidy, 1830

op Salix

Egle parva: "case" on Salix caprea catkin

larve in een uit vruchtpluis bestaand omhulsel op een vrouwelijk katje van Salix cinerea; uit Dušek

parasiet

De larven vreten aan de vruchten in de vrouwelijke katjes.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix caprea.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

larve, puparium

beschreven en afgebeeld door Dušek:

Egle parva; cephalic skeleton of 3rd instar larva

kopskelet van het 3e larve-stadium

Egle parva: puparium

puparium

literatuur

Dušek (1970a).

Laatste bewerking 14.iv.2018