Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Hydrellia maura

Hydrellia maura Meigen, 1838

Diptera, Ephydridae

mijn

Wittige, zeer ondiepe en oregelmatige, gang; frass spaarzaam, onregelmatig verspreid. Verpopping in de mijn. Mijn in onderdoken bladeren.

waardplanten

Potamogetonaceae, monofaag

Potamogeton.

fenologie

Larven in juni, juli (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Gosseries, 1991d).

NE waargenomen (Beuk & Zatwarnicki, 2002a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa

Van Fennoscandia tot Spanje en Sicilië, en van Ierland tot Bulgarijë en Roemenië (Fauna Europaea, 2011).

synoniemen

Hydrellia modesta Loew, 1860.

literatuur

Beuk & Zatwarnicki (2002a), Gosseries (1991d), Hering (1957a), Robbins (1991a), Zatwarnicki (1988a).

20/03/2011

Laatste bewerking 28.vi.2017