Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Chyliza leptogaster

Chyliza leptogaster (Panzer, 1798)

galwortelvlieg

polyfaag op bomen en struiken

parasiet

Vanuit verse bastwonden, zoals die vooral door spechten worden veroorzaakt, nestelen de larven zich in het cambium. Resten van beschimmeld frass en boormeel zijn als donkere vlekjes in het latere hout zichtbaar.

waardplanten

Acer campestre, platanoides, pseudoplatanus, saccharinum; Betula pendula; Carpinus betulus; Crataegus laevigata; Fagus sylvatica; Forsythia x intermedia; Frangula alnus; Fraxinus excelsior; Liriodendron tulipifera; Physocarpus opulifolius; Populus alba, tremula; Prunus serotina, spinosa; Quercus petraea, robur, rubra; Robinia pseudoacacia; Salix caprea; Sambucus nigra; Sorbus aucuparia, mougeotii; Tilia cordata, platyphyllos; Ulmus glabra, minor.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

larve en pupa

Chyliza leptogaster: larva, pupa

larve (lateraal en dorsaal) en pop (uit Dengler, 1997a)

synoniemen

Naar de ervaringen van Dengler zijn de larven en poppen niet, en de imagines moeilijk te onderscheiden van Chyliza nova Collin, 1944. Wat hierboven over de biologie wordt gezegd geldt daarom voor het complex van de twee soorte.

literatuur

Bygebjerg, Munk & Elnif (2011a), Collin (1944a), Dengler (1997a), Houard (1908a), Shatalkin & Merz (2010a), Sheppard (2003a), Spooner & Bowdrey (2012a).

Laatste bewerking 5.iii.2021