Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Delina veratri

Delina veratri (Hendel, 1925)

Diptera, Scathophagidae

mijn

Onregelmatige, langgerekte, bovenzijdige blaasmijn met half-verlopen groene grass en zeer duidelijke primaire vraatlijnen. Altijd verscheidene larven in een mijn. Aan de onderzijde van het blad zijn eischaaltjes zichtbaar.

waardplanten

Melianthaceae, monofaag

Veratrum album, lobelianum.

fenologie

Larven in juli (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa

Duitsland, Polen, Oostenrijk (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen

Clidogastra veratri.

literatuur

Beiger (1970a), Hering (1914a, 1957a), Huber (1969a), Maček (1999a), Seidel (1957a), Starý (1930a), Surányi (1942a).

25/11/2011

Laatste bewerking 28.vi.2017