Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Campiglossa producta

Campiglossa producta (Löw, 1844)

gevlekte composietenboorvlieg

op Asteraceae

gal

larven in de nauwelijks vervormde hoofdjes, voeden zich met de zich ontwikkelende vruchten.

waardplanten

Asteraceae, oligofaag

Bellis perennis; Chondrilla; Crepis; Hypochaeris radicata; Leontodon hispidus & subsp. hastilis; Picris; Scorzonera; Sonchus arvensis; Taraxacum officinale.

Dat de soort ook zou leven op Artemisia absinthium (Spooner & Bowdrey) is moeilijk voorstelbaar.

synoniemen

Paroxyna, Styli, producta; Oxyna, Stylia, tessellata auct. nec Löw.

opmerkingen

de foto en beschrijving van de stengelgal op Artemisia herba-alba door Medianero e.a. moeten wel betrekking hebben op een andere soort.

literatuur

Baugnée (2006a), Bjeliš (2007a), Buhr (1964b, 1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ebejer (2015a), Houard (1909a), Medianero, Parra, Sánchez & Nieves-Aldrey (2007a), Merz & Kofler (2008a), Smit (2010a), Spooner & Bowdrey (2012a), Tomasi (2012a), Tóth (1969a), White (1988a).

Laatste bewerking 14.viii.2018