Campiglossa producta (Löw, 1844)

gevlekte composietenboorvlieg

op Asteraceae

gal

larven in de nauwelijks vervormde hoofdjes, voeden zich met de zich ontwikkelende vruchten.

waardplanten

Asteraceae, oligofaag

Bellis perennis; Chondrilla; Crepis; Hypochaeris radicata; Leontodon hispidus & subsp. hastilis; Picris; Scorzonera; Sonchus arvensis; Taraxacum officinale.

Dat de soort ook zou leven op Artemisia absinthium (Spooner & Bowdrey) is moeilijk voorstelbaar.

synoniemen

Paroxyna, Styli, producta; Oxyna, Stylia, tessellata auct. nec Löw.

opmerkingen

de foto en beschrijving van de stengelgal op Artemisia herba-alba door Medianero e.a. moeten wel betrekking hebben op een andere soort.

literatuur

Baugnée (2006a), Bjeliš (2007a), Buhr (1964b, 1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ebejer (2015a), Houard (1909a), Medianero, Parra, Sánchez & Nieves-Aldrey (2007a), Merz & Kofler (2008a), Smit (2010a), Spooner & Bowdrey (2012a), Tomasi (2012a), Tóth (1969a), White (1988a).

mod 14.viii.2018