Oedaspis fissa Löw, 1862

on Artemisia

parasite

Fusiform stem gall.

host plants

Asteraceae, monophagpous

Artemisia herba-alba.

distribution within Europe

(PESI, 2018).

references

Korneyev (2002a).

mod 25.vii.2018