Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Oxyna flavipennis

Oxyna flavipennis (H Loew, 1844)

grote duizendbladboorvlieg

op Achillea

gal

tot 8 mm grote, bruine, knolvormige opzwelling aan de wortelhals, vaak verscheidene bijeen. De gal is eenkamerig en heeft een dikke, sappige wand. De solitaire larve verpopt zich in de grond.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Achillea crithmifolia, millefolium, nobilis.

literatuur

Baugnée (2006a), Bellmann (2012a), Buhr (1964b), Cogolludo (1921a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Houard (1909a), Klasa, Kaczorowska & Soszyński (2011a), Koops (2013a), Lutovinovas (2014a), Merz & Kofler (2008a), Niblett (1940a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (1997a, 2019a), Smit (2010a), Spooner & Bowdrey (2012a), Tomasi (2014a), Tóth (1969a), White (1988a).

Laatste bewerking 17.ix.2019