Rhagoletis cerasi (Linnaeus, 1758)

kersenvlieg

op Lonicera, Prunus

gal

de larven boren in het vruchtvlees de bessen, die daardoor kunnen vervormen en verschrompelen.

waardplanten

Caprifoliaceae, Rosaceae, polyfaag

Lonicera xylosteum; Prunus avium, cerasus.

literatuur

Baugnée (2006a), Kollár (2007a), Lutovinovas (2014a), Merz & Kofler (2008a), Roques, Cleary, Matsiakh & Eschem (2017a), Smit (2010a), Tóth (1969a), White (1988a).

mod 4.iv.2019