Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Campiglossa solidaginis

Campiglossa solidaginis (White, 1986)

grijze guldenroedeboorvlieg

op Solidago

gal

de larven ontwikkelen zich in de hoofdjes.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Solidago virgaurea.

synoniemen

Paroxyna solidaginis.

literatuur

Greve (1999a), Smit (2010a), Spooner & Bowdrey (2012a), White (1988a).

Laatste bewerking 17.x.2020