Terellia vectensis (Collin, 1937)

zaagbladboorvlieg

op Serratula

gal

de larven ontwikkelen zich in de hoofdjes.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Serratula tinctoria.

literatuur

Alexander (1993a), Smit (2010a), White (1988a).

01/08/2016

mod 22.xi.2017