Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Otites guttata

Otites guttata (Meigen, 1830)

op ? Luzula

parasiet

Larven mogelijk slechts geassocieerd met rottend materiaal.

waardplanten

Juncaceae, monofaag

? Luzula.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

Smit & Renema (2006a).

Laatste bewerking 7.iv.2021