Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Placochela nigripes

Placochela nigripes (Löw, 1877)

ligustergalmug, vlierbloesemgalmug

op Ligustrum, Lonicera, Sambucus

Placochela nigripes: galls on Ligustrum vulgare

Ligustrum vulgare, Meijendel, 13.vi.2014

Placochela nigripes galls on Sambucus nigra

Sambucus nigra, Castricum, 19.vi.2012

Placochela nigripes gall

Sambucus nigra, België, prov. Namen, Éprave. 23.vi.2010 © Jean-Yves Baugnée

Placochela nigripes: opened gall on Sambucus nigra

Sambucus nigra, België, prov. Namen, Viroinval © Stéphane Claerebout

Placochela nigripes: larva

de larve is oranje en niet tot springen in staat

Placochela nigripes: gall on Sambucus spec.

Sambucus spec., België, prov. Limburg, Maasmechelen, Maesbempder Greend, 29.v.2020 © Carina Van Steenwinkel

Placochela nigripes: gall on Sambucus spec.

geopende gal met larven

Placochela nigripes: larva

spatula van de larve

Placochela nigripes: larva

papillen

Placochela nigripes: larva

anale papillen

Placochela nigripes: larva

ander beeld

gal

Univoltien; overwintering in de grond.

waardplanten

Adoxaceae, Caprifoliaceae, Oleaceae, nauw polyfaag

Ligustrum vulgare; Lonicera xylosteum; Sambucus ebulus, nigra.

larve

Placochela nigripes: spatula

spatula met papillen (uit Möhn, 1955a)

synoniemen

Schizpmyia nigripes; Placochela, Schizomyia, ligustri (Rübsaamen, 1899). Deze synonymie, die gebaseerd is op onderzoek door Tokuda ea (2005a), is niet onomstreden: Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a) beschouwen ligustri weer als een geldige soort, levend op liguster.

opmerkingen

Gele larven in vlierbloemen, die wél kunnen springen zijn van een andere gal-veroorzaker: Contarinia sambuci

inquilinen

Arnoldiola sambuci; Trotteria ligustri.

literatuur

Barnes (1948b), Béguinot (2000b), Bellmann (2012a), Bruun (2015a), Bruun, Jørgensen & Skuhravá (2012a), Buhr (1964b), Chinery (2011a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Flügel (2016a), Gagné (2010a), Gagné & Jaschhof (2014a), Houard (1909a), Kieffer (1901c), Koops (2013a), Lambinon Schneider & Feitz (2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Máca (2012a), Möhn (1955a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonnelle (2015a), Sánchez (2016a), Schliesske (2002a), Schneider (2016a), Simova-Tošić (2008a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a, 2004a, 2007a), Simova-Tošić, Skuhravá, Skuhravý & Postolovski (2007a), Skrzypczyńska (2007a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1994a,b, 1997a, 1999a,b, 2002a, 2005b,c, 2006a, 2007a, 2009a,b, 2010a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2001a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Tokuda, Harris & Yukawa (2005a), Tomasi (2012a, 2014a).

Laatste bewerking 6.viii.2020