Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Harmandiola cavernosa

Harmandiola cavernosa (Rübsaamen, 1899)

populierenwratgalmug

op Populus

Harmandiola cavernosa on Populus tremula

Populus tremula, Noorwegen, Sund, Hestvikodden, 9.vii.2021 © Hallvard Elven: vrouwtje

Harmandiola cavernosa on Populus tremula

Populus tremula, Noorwegen, Sund, Hestvikodden, 9.vii.2021 © Hallvard Elven: vrouwtje

Harmandiola cavernosa on Populus tremula

Populus tremula, Noorwegen, Brønnøya, Pilbogen plot 41/177, 31.v.2020 © Hallvard Elven: gal

Harmandiola cavernosa on Populus tremula

Populus tremula, Noorwegen, Brønnøya, Pilbogen plot 41/177, 31.v.2020 © Hallvard Elven: gal

Harmandiola cavernosa on Populus tremula

Populus tremula, Noorwegen, Brønnøya, Pilbogen plot 41/177, 31.v.2020 © Hallvard Elven: gal

Harmandiola cavernosa on Populus tremula

Populus tremula, Noorwegen, Askerøya, Kibbevik, 19.vi.2021 © Hallvard Elven: gal

Harmandiola cavernosa on Populus tremula

Populus tremula, Noorwegen, Askerøya, Kibbevik, 19.vi.2021 © Hallvard Elven: gal

Harmandiola cavernosa on Populus tremula

Populus tremula, Noorwegen, Brønnøya, Pilbogen plot 41/177, 31.v.2020 © Hallvard Elven: larve

Harmandiola cavernosa on Populus tremula

Populus tremula, Noorwegen, Ellingsrud, 17.vi.2022 © Hallvard Elven: larve

Harmandiola cavernosa on Populus tremula

Populus tremula, Noorwegen, Ellingsrud, 17.vi.2022 © Hallvard Elven: larve

Harmandiola cavernosa on Populus tremula

Populus tremula, Noorwegen, Sund, Hestvikodden, 9.vii.2021 © Hallvard Elven: mannetje

Harmandiola cavernosa gall

Populus tremula, Frankrijk, Rhône-Alpes, Haute Savoie, Bionnassay, 1320 m: onderzijde van het blad © Arnold Grosscurt

Harmandiola cavernosa gall

de larve in de geopende gal

Harmandiola cavernosa gall

oude gal, met de spleetvormige opening aan de bovenzijde van het blad

Harmandiola cavernosa: gall on Populus tremula

Populus tremula (uit Houard, 1908a)

gal

De larven zijn oranje tot licht geelbruin, solitair. Univoltien, overwintering in de bodem.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Populus alba, x canescens, tremula.

synoniemen

Harmandia cavernosa.

literatuur

Barnes (1951a), Béguinot (2001c, 2002h, 2003b, 2007b, 2012a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Cilbircioğlu & Ünal (2009a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Hellrigl (2004b, 2006a), Houard (1908a), Kieffer (1901c), Lambinon, Carbonnelle & Claerebout (2015a), Lambinon & Romain (2009a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001b) Lehmann & Hannover (2016a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a) Roskam & Carbonnelle (2015a), Simova-Tošić & Skuhravá (2001a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a, 2004a, 2007a), Simova-Tošić, Skuhravá, Skuhravý & Postolovski (2007a), Skrzypczyńska (2007a), Skuhravá (2006a), Skuhravá, Bayram, Çam ao (2005a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1994a, 1997a, 1999a,b, 2003a, 2005b,c, 2006a, 2007a, 2009a, 2010a, 2012a. 2021a: 196), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý & Carbonnelle (2017a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2001a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Skuhravý, Skuhravá & Brewer (1997a), Stănescu (2009a), Tomasi (2014a), Unal & Akkuzu (2009a), Urban (2010a).

Laatste bewerking 4.iii.2023