Resseliella quercivora (Mamaev, 1965)

polyfaag op bomen

parasiet

De larven leven in bastwonden, met name die door spechten zijn veroorzaakt, en dringen vandaar uit het cambium binnen. Volgens Simova-Tošić ea leven ze ook in de broedgangen van bastkevers..

waardplanten

Carpinus betulus; Fraxinus excelsior; Populus tremula; Quercus cerris, frainetto, petraea, pubescens; Salix caprea; Sorbus aucuparia; Tilia platyphyllos; Ulmus.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

literatuur

Dengler (1997a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2000a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Dengler (1997a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a) .

mod 7.xii.2018