Resseliella skuhravyorum Skrzypczyńska, 1975

op Larix

gal

De larven diep tussen de kegelschubben. Aangetaste kegels blijven klein en worden zwart, de zaden ontwikkelen zich niet. Larven gregair, oranje. Univoltien; overwintering als larve in de grond, verpopping in het voorjaar.

waardplanten

Pinaceae, monofaag

Larix decidua, x polonica.

literatuur

Bąk (2006a), Gagné (2010a), Skrzypczyńska, Nijveldt & Grijpma (1993a), Roques & von Hirschheydt (1990a), Roskam & Carbonnelle (2015a), Skuhravá & Skuhravý (2006a, 2007a, 2010a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

mod 19.viii.2017