Contarinia desertorum Marikovskij, 1961

Diptera, Cecidomyiidae

op Alhagi

gal

Deelblaadjes zijn peulvormig gevouwen, rood en gezwollen; larven wit, gregair. Twee tot drie generaties, verpopping in de grond.

waardplanten

Fabaceae, monofaag

Alhagi maurorum.

literatuur

Gagné (2010a), Karimpour & Skuhravá (2012a), Mirumian (2011a), Skuhravá, Karimpour, Sadeghi ao (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a).

14/08/2015

mod 28.vi.2017