Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Mycodiplosis buhri

Mycodiplosis buhri Holz, 1970

Diptera, Cecidomyiidae

op Cystopteris

gal

predator op de roest Hyalopsora polypodii.

waardplanten

Woodsiaceae, monofaag

Cystopteris fragilis.

literatuur

Gagné & Jaschhof (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

02/08/2015

Laatste bewerking 23.vii.2017