Plant Parasites of Europe

leafminers, galls and fungi

Mycodiplosis isosaetosa

Mycodiplosis isosaetosa Holz, 1970

parasite

Larvae predate on mildews, Erysiphaceae.

distribution within Europe

PESI (2021).

references

Skuhravá & Skuhravý (2021a: 347), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

Last modified 20.x.2021