De naam van dit geslacht wordt, vooral in de wat oudere literatuur, vaak geschreven als Dasyneura. Taalkundig is dat wel begrijpelijk (het is een combinatie van twee Griekse woorden die wijzen op de behaarde vleugel-adering), maar de oudste, en dus geldige spelling is nu eenmaal met een “i”.

mod 21.vi.2018