Dasineura alopecuri (Reuter, 1895)

Diptera, Cecidomyiidae

op Alopecurus

gal

In een grasbloempje leeft een enkele oranje tot steenrode larve, die zich ontwikkelt ten koste van het zaad. Overwintering in de bloem, verpopping in het voorjaar. Gewoonlijk univoltien.

waardplanten

Poaceae, monofaag

Alopecurus pratensis.

literatuur

Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

26/08/2015

mod 28.vi.2017