Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Dasineura corylina

Dasineura corylina (Kieffer, 1913)

op Corylus

gal

inquiline bij Contarinia coryli.

larve

Spatula plomp, de lobben vrij spits, ietwat divergerend (Rübsaamen, 1912e).

synoniemen

Dasineura coryli Rübsaamen, 1912, gepreoccupeerd.

literatuur

Buhr (1964b), Flügel (2016a), Gagné (2010a), Roskam & Carbonnelle (2015a), Rübsaamen (1912e), Simova-Tošić, Skuhravá, Skuhravý & Postolovski (2007a), Skuhravá & Skuhravý (2021a: 84), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Tomasi (2014a).

Laatste bewerking 17.ix.2021