Dasineura erodiicola Sylvén, 1993

on Erodium

gall

the cadmium larvae live gregariously in the furrows between the mericarps.

hostplants

Geraniaceae, monophagous

Erodium malacoides, moschatum.

references

Gagné & Jaschhof (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Ebejer (2002a), Sylvén & Tastás-Duque (1993a).

mod 17.xi.2017