Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Dasineura fusca

Dasineura fusca Rübsaamen, 1914

op Crataegus

Dasineura fusca

Crataegus sp., België, Namur, Carrière d’Asty-Moulin © Stéphane Claerebout

Dasineura fusca

larve

gal

inquiline van Dasineura oxyacanthae.

literatuur

Barnes (1948a), Buhr (1964b), Gagné (2010a), Redfern & Shirley (2011a), Skuhravá & Skuhravý (2021a: 86), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

Laatste bewerking 17.ix.2021