Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Dasineura geranii

Dasineura geranii (Kieffer, 1907)

ooievaarsbekgalmug

op Erodium, Geranium

Dasineura geranii: gall on Geranium sanguineum

Geranium sanguineum, Polen, Stare Bialowieza © Sébastien Carbonnelle

Dasineura geranii: gall on Geranium sanguineum

geopende gal met larve

gal

bij ons beste weten tonen de foto’s hierboven larven van D. geranii: oranjerode larven die solitair leven, elk in een gezwollen deelvruchtje. Dit is ondermeer in overeenstemming met Mamaev & Krivosheina. Maar volgens onder meer Skuhravá & Skuhravý (2012a) en Skuhravá, Skuhravý & Meyer kunnen de larven ook gregair leven in de ongeopende gezwollen bloemknoppen, die uiteindelijk zwart worden en afvallen. Het is moeilijk voorstelbaar dat het hier om één en dezelfde soort gaat; desalniettemin geeft reeds Kieffer in de oorspronkelijke beschrijving van de soort deze twee alternatieven. Waarschijnlijk univoltien; overwintering in de grond.

waardplanten

Geraniaceae, oligofaag

Erodium cicutarium; Geranium sanguineum, sylvaticum.

synoniemen

Perrisia geranii.

literatuur

Béguinot (2012a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Houard (1909a), Kieffer (1907a), Mamaev & Krivosheina (1993a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Skuhravá & Skuhravý (1999a, 2003a, 2010a, 2012a, 2021a: 123), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

Laatste bewerking 23.ix.2021