Dasineura helenae Sylvén, 1993

op Fraxinus

gal

Witte larven leven gregair in de vervormde vruchten, vaak samen met, mogelijk als als inquiline bij, Contarinia marchali. Eén generatie.

waardplanten

Oleaceae, monofaag

Fraxinus excelsior.

literatuur

Skuhravá & Skuhravý (2006a, 2010a), Sylvén & Tastás-Duque (1993a).

mod 17.xi.2017