Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Dasineura pustulans

Dasineura pustulans (Rübsaamen, 1889)

moerasspireabladvlekgalmug

op Filipendula

Dasineura pustulans: gall on Filipendula ulmaria

Filipendula ulmaria, Vreeland, Lambertskade

Dasineura pustulans gall

Filipendula ulmaria, Amstersdamsche Bosch: bovenzijde

Dasineura pustulans gall

onderzijde

Dasineura pustulans larva

levende larve

Dasineura pustulans larva

larve, donkerveld

Dasineura pustulans larva

detail

Dasineura pustulans

Eén gal bevatte geen duidelijke larve, maar dit bultje: mogelijk een vroeg larvestadium?

Dasineura pustulans

hetzelfde indivividu, doorvallend licht

gal

Larve doorschijnend wit, in twee generaties per jaar; verpopping in de bodem.

waardplanten

Rosaceae, monofaag

Filipendula ulmaria.

Door Houard ook vermeld van F. vulgaris.

synoniemen

Cecidomyia pustulans.

literatuur

Béguinot (2002d,e,g, 2005a, 2006a,c, 2007b), Bellmann (2012a), Bruun (2015a), Buhr (1964b), Chinery (2011a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Dietrich (2016a), Houard (1908a), Kieffer (1891a), Lambinon, Carbonnelle & Claerebout (2015a), Lambinon & Romain (2009a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001b), Lehmann & Hannover (2016a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonnelle (2015a), Simova-Tošić & Skuhravá (2001a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a,b, 2000a, 2004a, 2007a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1994a, 1997a, 1999a, 2010a, 2012a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2001a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Stănescu (2009a), Sylvén (1983a).

Laatste bewerking 29.viii.2018