Dasineura senecionis Rübsaamen, 1925

Diptera, Cecidomyiidae

op Senecio

gal

gele larven leven in de gezwollen hoofdjes.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Senecio ovatus.

synoniemen

In hun bespreking van de galmuggen van Zwitserland noemen Skuhravá & Skuhravý (1997a) een “Dasineura senecionis (Rübsaamen, 1916”, een soort levend op Senecio jacobaea. De interpratie hiervan is niet duidelijk. In de catalogus van Gagné & Jaschhof (2014a) wordt de naam niet genoemd. Mogelijk werd Contarinia jacobaea [= Diplosis senecionis Rübsaamen, 1891)] bedoeld.

literatuur

Skuhravá & Skuhravý (1997a).

02/10/2014

mod 28.vi.2017