Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Dasyneuriola suaedae

Dasyneuriola suaedae Marikovskij, 1961

op Suaeda

gal

Bolvormige, geelwitte, eenkamerige, dunwandige knopgallen, met enkele oranje larven. Verpopping in de gal in een witte cocon Twee tot drie generaties.

waardplanten

Amaranthaceae, monofaag

Suaeda altissima, microphylla.

inquilinen

Nadat de gallen verlaten zijn worden ze overgenomen door Careopalpis suaedicola.

literatuur

Dorchin, Danon & Dor (2019a), Gagné (2010a), Mirumian (2011a).

Laatste bewerking 11.x.2019