Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Janetiella convolvuli

Janetiella convolvuli Mirumyan & Skuhrav√°, 2017

op Convolvulus

parasiet

De bloemknoppen zijn gezwollen tot 5 of 10 mm, abnormaal, wittig behaard en blijven gesloten. Binnenin 3-6 rose-oranje, ca. 3 mm lange larven. Verpopping in de grond. Larven soms ook in misvormde bladknoppen.

waardplanten

Convolvulaceae, monofaag

Convolvulus arvensis.

fenologie

Meer dan drie generaties per jaar.

verspreiding binnen Europa

Armenia.

larve

Janetiella convolvuli: spatula

spatula (uit Mirumyan & Skuhrav√°).

literatuur

Mirumyan & Skuhrav√° (2017a).

Laatste bewerking 4.iii.2019