Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stefaniola crispa

Stefaniola crispa Dorchin & Freidberg, 2008

op Arthrocnemum

parasiet

Larven solitair in de in het geheel niet misvormde of verkleurde stengels.

waardplanten

Amaranthaceae, monofaag

Arthrocnemum macrostachyum.

literatuur

Dorchin & Freidberg (2008a).

Laatste bewerking 19.xii.2018