Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Rabdophaga pierrei

Rabdophaga pierrei (Kieffer, 1896)

op Salix

Rabdophaga pierrei: gall chambers on Salix spec.

Salix spec., plaats van de galkamers en uitvlieg-openingen (uit Houard, 1908a).

gal

Solitaire larven leven in galkamers onder de bast; de kamertjes staan parallel aan het oppervlak van een nauwelijks verdikte tak. In tegenstelling tot bij R. saliciperda, met een vergelijkbare biologie, blijft de bast intact. Univoltien, overwintering en verpopping in de gal.

waardplanten

Salicaceae, nauw monofaag

Salix aurita, caprea, cinerea & subsp. oleifera.

Houard noet hiernaast Salix a
alba, x fragilis
; dat is minder waarschijnlijk.

larve

Rabdophaga pierrei: tip op spatula

top van de spatula (uit Kieffer, 1901a)

Rabdophaga pierrei: worn spatuls

spatula, nadat deze gebruikt is om de gal te verlaten: de top is versleten.

Raddophaga pierrei: spatulas

uit Rübsaamen (1916a)

Rabdophaga pierrei: spatula

prosternum met spatula (uit Möhn, 1955a)

synoniemen

Bertieria, Dasineura, Helicomyiam Rhabdophaga, pierrei.

literatuur

Barnes (1951a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Docters van Leeuwen (1936a), Gagné (2010a), Hellrigl (2010a), Houard (1908a), Kieffer (1896a, 1901a), Möhn (1955a), Roskam & Carbonnelle (2015a), Rübsaamen (1916a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2007a), Simova-Tošić, Skuhravá, Skuhravý & Postolovski (2007a), Skuhravá & Skuhravý (1994a, 1999a), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Stelter (1980a), Tavares (1905a), Tomasi (2014a).

Laatste bewerking 23.viii.2019