De larven van dit geslacht zijn ongewoon door het ontbreken van de spatula.

mod 12.ix.2019