Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Rhopalomyia chrysanthemi

Rhopalomyia chrysanthemi (Ahlberg,1939)

Diptera, Cecidomyiidae

op Chrysanthemum

gal

Kleine ovale of kegelvormige galletjes van ca 2 mm die schuin staan op het oppervlak van een blad, stengel of omwindselblad, vaak een aantal bijeen. Elk bevat een witte of roodachtig oranje larve. Bij zware aantasting kan de plant verkommeren. In kassen een aantal overlappende generaties; verpopping in de gal.

waardplanten

Asteraceae, monofaag

Chrysanthemum indicum, rubellum.

synoniemen

Diarthronomyia chrysanthemi.

opmerkingen

Van oorsprong een noordamerikaanse soort. Treedt vooral op bij kaschrysanten, en kan daar dan plaagvormend zijn, maar ook wel in de open lucht.

literatuur

Barnes (1948a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam & Carbonnelle (2015a), Skuhravá & Skuhravý (1997a, 2012a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

26/06/2016

Laatste bewerking 28.vi.2017