Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Asynapta thuraui

Asynapta thuraui Rübsaamen, 1893

op Calamagrostis

parasiet

Larven waargenomen binnen de onveranderde bladscheden. Omdat Asynpata-soorten als regel leven van dood plantaardig materiaal bestaat er ook hier vermoedelijk geen parasitaire relatie met de plant.

waardplanten

Poaceae, monofaag

Calamagrostis epigeios.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

larve

Rood, geen spatula. Zie Möhn, Rübsaamen.

literatuur

Gagné (2010a), Gagné & Jaschhof (2015a), Möhn (1955a), Roskam (2019a_, Rübsaamen (1893a), Skuhravá (2006a), Skuhravá & Skuhravý (1999a, 2021a: 58).

Laatste bewerking 14.ix.2021