Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Rhopalopyx vitripennis

Rhopalopyx vitripennis (Flor, 1861)

op grassen

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Poaceae, oligofaag

Agrostis; Calamagrostis epigeios; Festuca ovina, rubra.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Malenovský (2006a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Mühlethaler, Holzinger, Nickel & Wachmann (2018a), Nickel & Niedringhaus (2009a), Söderman (2007a), Swierczewski (2007a), Walczak, Gębicki, Wojciechowski & Świerczewski (2015a).

Laatste bewerking 13.iii.2021