Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Thamnotettix confinis

Thamnotettix confinis Zetterstedt, 1828

larven op grassen, imagines op bomen

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten, imagines

polyfaag

Quercus.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Mühlethaler, Holzinger, Nickel & Wachmann (2018a), Söderman (2007a).

Laatste bewerking 22.i.2021