Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Chlorita paolii

Chlorita paolii (Ossiannilsson, 1939)

op Achillea, Artemisia

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Asteraceae, oligofaag

Achillea millefolium; Artemisia campestris.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Lock (2019a), Malenovský (2006a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Malenovský & Lauterer (2005a), Mühlethaler, Holzinger, Nickel & Wachmann (2018a), Nickel & Niedringhaus (2009a), Seljak (2004a, 2016a), Söderman (2007a), Swierczewski (2007a), Walczak, Gębicki, Wojciechowski & Świerczewski (2015a).

Laatste bewerking 13.iii.2021