Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aguriahana stellulata

Aguriahana stellulata (Burmeister, 1841)

op loofbomen

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

polyfaag

Acer; Aesculus; Betula pendula; Populus nigra; Prunus avium, domestica, spinosa; Tilia cordata, platyphyllos.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Baugnée (2003c), Endrestøl (2008a), Kunz (2011a), Malenovský, Baňař & Kment (2011a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Mühlethaler, Holzinger, Nickel & Wachmann (2018a), Le Quesne & Payne (1981a), Seljak (2004a), Söderman (2007a).

Laatste bewerking 10.ii.2021