Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Edwardsiana helva

Edwardsiana helva Arzone, 1975

op Alnus

parasiet

Larven en imagines vrij op de bladeren.

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Alnus glutinosa.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

della Giustina (1989a), Mühlethaler, Holzinger, Nickel & Wachmann (2018a), Poggi (1996b).

Laatste bewerking 30.i.2021