Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Dichrooscytus gustavi

Dichrooscytus gustavi Josifov, 1981

jeneverbesroodwants

op Juniperus, etc.

parasiet

Larven en imagines aan de naalden.

waardplanten

Cupressaceae, oligofaag

Chamaecyparis lawsoniana; Juniperus communis; Thuja.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

Aukema (1990a, 1994a, 2013a), Aukema, Baugnée, Bosmans, ao (2001a), Aukema, Belgers, Kalkman, ao (2021a), Aukema, Chérot, Viskens & Bruers (2014a), Aukema & Hermes (2009b), Callot (2021a), Dietze, Münch & Vogel (2006a), Frieß & Brandner (2014a), Gierlasiński, Lis & Woźniak (2019a), Muinonen, Rinne & Vesterinen (2019a), Rabitsch (2004a), Szpryngiel & Coulianos (2017a), Werner & Hoffmann (2007a).

Laatste bewerking 8.iv.2022